Menu


CUTTER SOLUTIONS, IBM PARTNER

Vítejte do světa aplikovaných špičkových technologií.

Zjistit více
O nás

Jak fungujeme?

Společnost Cutter Solutions, spol. s r.o., vznikla jako joint venture společností Cutter Systems, spol. s r.o. a Physter Technology Ltd. s vizí poskytnout zákazníkům špičkové technologie realizované formou dodávek ucelených řešení včetně návazných služeb.

Technologie

Cutter Systems, spol. s r.o. je etablovanou firmou na trhu podnikající převážně v oblasti vývoje a výroby softwaru a hardwaru pro lokalizační systémy, měřící a přístupová zařízení fungující především na bázi RFID technologie.

Řízení a vývoj

Společnost Physter Technology Ltd. prostřednictvím své české pobočky je zavedeným výrobcem a integrátorem profesionálních softwarových systémů středního a většího rozsahu.

Realizace

Realizujeme projekty, kde začleňuje koncové RFID technologie do celkových systémových řešení. Připravuje finální architekturu těchto celků, projektově řídíme realizaci dodávky projektů včetně jejich následného provozu a podpory.

Spolupráce

Stali jsme se oficiálním partnerem IBM. Naším úkolem je aktivně podporovat i obchodní aktivity vedené touto nadnárodní korporací v případech, kdy IBM bude nabízet předmětné technologie a služby svým zákazníkům.

Řešení

Aktuální projekty.

Úspěšně dodáváme projekty v automobilovém průmyslu, medicíně, hornictví, automatizaci, řízení strojů, vojenském sektoru a spotřební elektronice.

ISI - osobní sledovací systém pro těžební průmysl

Systém pracuje na technologii aktivního RFID pomocí vlastní bezdrátové sítě zcela nezávislé na GPS. ISI nesleduje pouze osoby, ale také výbušniny, materiály a stroje.

Každý pracovník má na svému pásku nebo přilbě naszen speciální TAG, který je trvale připojen k bezdrátové síti. Pracovník může zavolat pomoc nebo podporu stisknutím nouzového tlačítka. Pokud je pracovník neaktivní déle než tři minuty, systém aktivuje poplach pro daného pracovníka (TAG). Pracovníky a materiály lze sledovat na webovém rozhraní (mapě) v reálném čase, včetně mnoha dalších parametrů.

Systém dosud zachránil mnoho životů….

Osobní sledovací systém funguje na principu rádiové komunikace mezi identifikačním tagem umístěným v osobní lampě pracovníka a čtečkou. Na základě informací přenášených specifickými tagy může být stanovena identita horníků a jejich umístění může být identifikováno na základě průběhu signálu v různých čtečkách. Systém používá pár čteček k určení směru pohybu tagu.

Software zobrazuje všechny informace dostupné na webovém rozhraní v reálném čase. Využívá interaktivní mapy, tabulky s daty a lze jej snadno spravovat

.

WAS – Worker Active – RFID Safety

Systém je určen pro detekci a varování pracovníků v oblastech, kde může být ohroženo jejich zdraví nebo život. Pomáhá zvýšit bezpečnost pracovníků v nebezpečných provozech a na pracovištích s manipulační technikou.

Hlavní vlastnosti:

  • WAS vytváří dvouúrovňové zóny kolem obvodu stroje, vozidla nebo technologie.
  • Překročení specifického obvodu a vstup do nebezpečné zóny spustí poplach a upozorní pracovníka nebo operátora stroje.
  • Standardní doba reakce je 1 sec pro jednu oblast zaměstnávající 10 strojů a 20 pracovníků.
  • Přesnost měření je menší než 1 m.

 

Systém vyžaduje, aby každý pracovník měl identifikační tag, který musí být správně umístěn na těle pro zajištění nejlepší „viditelnosti“ rádia. Ideálním umístěním je bezpečnostní helma nebo kapsa v horní části vesty nad hrudním košem. Tag komunikuje přes technologii RFID se čtečkou, která je namontována na stroji, s anténou umístěnou na střeše stroje, optimálně ve středu provozního obvodu.

Komunikace mezi tagy a monitorovací aplikací je realizována přes síťové rozhraní LaRaWAN. Samozřejmě lze použít soukromé místní sítě nebo dostupné veřejné sítě provozované poskytovateli připojení.


Sledování kontejnerů a analýza

Jedná se o systém určený pro autonomní sledování kontejnerů v reálném čase pomocí zakázkových tagů s více senzory připojených k mobilní síti.

Funkce:

  • Žádné požadavky na infrastrukturu sledování
  • Globální pokrytí
  • Obousměrná komunikace (včetně tag-to-base)
  • Více senzorů (teplota, zrychlení)
  • Inteligence (v tagu a v cloudu)
  • Integrace (externí data, interní systémy)

 

Hardwarová jednotka obsahuje všechna přenosová zařízení včetně antény uvnitř jednoho pouzdra. Komunikaci zajišťuje modul GSM. Univerzální modul nemá žádná teritoriální a frekvenční omezení. Jednotka je vybavena možností single-level mash sítě. Mash síť může zajišťovat komunikaci mezi jednotkami v případě, že jedna nebo více jednotek není schopna navázat přímou komunikaci GSM. Jednotka je dále vybavena akcelerometrem a teploměrem. Akcelerometr detekuje manipulaci s kontejnerem.

Jednotky odesílají data do cloudového úložiště zákazníka pro další analýzy, které mohou zahrnovat optimalizaci trasy, sledování v reálném čase, podvody, zneužití a krádež nebo automatizaci procesů.

Platforma

Typhoon IoT Platform.

Platforma Typhoon IoT je navržena jako ucelený ekosystém pro provoz IoT zařízení. Platforma je rozdělena na dvě základní části - integrační vrstvu a e-commerce rozhraní.

Integrační vrstva

Pro realizaci integrační vrstvy byl zvolen robustní produkt UNIFY společnosti Physter Technology, který je dnes nasazen u významných zákazníků např. v oblasti telekomunikací nebo provozovatelů rozsáhlé liniové infrastruktury. Tato vrstva poskytuje komunikační rozhraní pro připojení IoT zařízení dodávaných nejen partnerskou společností Cutter Systems, ale celé rozhraní lze jednoduše přizpůsobit i pro další výrobce IoT. Již dnes jsou testovány zařízení od společnosti Senzoor. Další klíčovou vlastností je připravené rozhraní pro předávání telemetrických údajů ze senzorů do cílových IS koncových zákazníků nebo obecných claudových platforem. Jako příklad takové integrace lze uvést napojení na IBM Watson IoT Platform pro významného zákazníka v oblasti mezinárodní logistiky. Dalším důležitým rozhraním je API pro přístup ke zpracovávaným informacím, které umožňuje napojit klientské systémy pro správu a dohled. Toto rozhraní jsme použili pro napojení našeho IoT Panelu v rámci e-commerce řešení.

Integrační vrstva poskytuje i další základní služby. Nejdůležitější z nich je možnost správy výstrah, která umožňuje odeslání výstrahy zaslané IoT zařízením na určenou osobu správce zařízení formou emailu nebo SMS. Ve vývoji jsou i další služby, např, analytický modul pro vyhodnocování telemetrických dat jednotlivě nebo v definovaném kontextu atd.

E-commerce rozhraní

V tomto případě se jedná o ucelenou webovou aplikaci, která dovoluje objednávat a kupovat různé typy zařízení a služeb formou přímého prodeje nebo pronájmu. Součástí uživatelského prostředí je IoT Panel, který uživateli zprostředkovává přístup k jeho IoT zařízením. Kromě základních služeb správy a dohledu lze systém doplňovat o celou řadou generických nebo personifikovaných dashboardů. Jednotlivé dashborady mohou být přizpůsobeny dané problematice nasazených IoT zařízení, např. logistika, bezpečnost práce, gastro provozy, autoservisy, skladování léčiv atd.